O tobie

Myśli słowem nie wypowiedziane
Pragnienia i marzenia zapomniane
W czasie przeplecionym miłością
Naznaczonym dobrocią i złością
Straconych szans nie jest żal
Bo ciągle przed nami życia dal
Każda chwila jest dobra i miła
Obecnością swoją tyś to sprawiła.

Kołobrzeg 19.08.2017 r.

Drogi

Wciąż dalej i dalej szukaliśmy celu
W biegu straciliśmy dzieciństwo i młodość
Po drodze zgubiliśmy przyjaciół wielu
Minęliśmy także zabawę i radość
czas pokreślił twarze zmarszczkami
I życie nasze nieustannie miele
Idziemy razem wspólnymi latami
Pokonaliśmy gór i zakrętów wiele
Blisko już życia krańca drzwi
Dłonie nasze od dawna splecione
Szczęście moje, że wciąż towarzysz mi
Drogi nasze na zawsze złączone.

18.07.2017 r. Kołobrzeg

Wyznanie

Pamiętam co w przeszłości złym było
Po to by się już nigdy nie powtórzyło
Zawsze będę miał czyste myśli i ręce
A dla przyjaciół szczere gorące serce
Całemu światu uśmiech radosny ślę
Bo bardzo ciebie kocham a ty mnie
W przyszłość spoglądam bez obawy
Nie potrzeba mi oklasków ani sławy
Płacz? Jeżeli łzy to tylko radości
Pozbywam się całego świata złości
Jestem przy tobie a przy mnie ty
Zabrałaś mi życie a nawet sny

10.07.2017 r. Kołobrzegu